Inkoopprofessional, bewust en bekwaam ?

Inkopers zijn bijzondere wezens, veelal nette mensen die conform integriteitsregels binnen de organisatie opereren en naar eer en geweten de beste deals proberen te sluiten. Bekend met onderhandelings-’trucjes’ en beducht op snelle verkooppraatjes…maar wat als een type verkoper ineens besluit inkoper te worden ?

Ken je ze? De vaak nieuwe inkoopadviseur op de afdeling of consultant met een hoog tjakkaa gehalte? Vaak behept met het z.g.n. 90 dagen syndroom, oftewel, nadat hij/zij enthousiast gestart is met een project blijkt dat toch niet alles door een roze bril kan worden gezien. Deze ‘professional’ is zich er langzaam van bewust dat hij/zij onbekwaam is en eigenlijk niet weet hoe bepaalde zaken lopen en werken. Onderhandelingen lopen minder soepel en resultaat op projecten blijft uit. Bewust onbekwaam, een gevaarlijke mix die angstvallig onder het tapijt wordt geschoven en een lange tijd niet wordt opgemerkt door de organisatie of opdrachtgever. Mooie praatjes vullen de gaatjes, tot het moment dat er schade ontstaat en herstelwerkzaamheden moeten worden verricht door een ervaren ‘echte’ professional. De vogel is meestal dan al gevlogen, doet zijn/haar kunstje opnieuw bij een volgende opdrachtgever. Soms zelfs gebruikmakend van een – naar eigen zeggen- goede referentie van de vorige opdracht.

Het tegenovergestelde van deze bewust onbekwaam “snelle inkoopprofessional”, zijn de onbewust bekwame inkopers. Eveneens een gevaarlijke schakel in de inkooporganisatie. Deze professional loopt al jaren mee, doet zijn/haar projecten gewoon op de automatische piloot en realiseert zich niet dat hij/zij niet meer groeit. Niet groeit in nieuwe projecten, niet in inkooptargets en zeker niet verder in de eigen kwaliteiten als inkoper. Gesprekken, e-mails en dossiers worden zonder proces of denkwijze behandeld en ook het collegiale afstemmen is niet aan deze inkoper besteed. Inkoopboeken en trainingen zijn iets van vroeger om deze vooral vrijwillig te volgen, deze ‘professional’ is immers ervaren.

Dat je iets al jaren doet, betekent niet dat je dat altijd al goed deed! Het zijn de bewust en bekwame inkopers die zich dit realiseren. Dit zijn de meest gewilde inkopers die er zijn in ons domein. Zij worden gevraagd om te helpen bij complexe inkoopvraagstukken, puur omdat adequate kennis en de wil er bij deze inkoper is om de opdracht tot een succes te maken. Wellicht zijn dit niet de meest ervaren inkopers in leeftijd, maar wel professionals die het vak als een serieus vak benaderen en elke dag beter willen worden. Al meerdere malen heb ik de stelling gedeeld dat elke organisatie de leverancier krijgt die het verdient, dit heeft uiteraard direct te maken met het type inkoper die namens de organisatie optreedt naar buiten. Welke types herkent u en wat is wenselijk?

Mijn voorkeur gaat uit naar een energieke ‘bewust bekwame’ inkoper die actief bezig is met zijn/haar vak, zich realiseert dat bewust en bekwaam niets betekent als al het andere wat je doet, op toeval berust.