Strategisch Innoveren met Design Thinking: Een Gids voor Succes

Zoals Ailese heeft benoemd in haar vorige blog, is haar afstudeeronderzoek uitgevoerd door de design thinking methode toe te passen. Sommige zullen zich nu afvragen wat is design thinking? En waarom zou ik dit toepassen als niet-designer? In deze blog lees je er meer over.

Design thinking

Vaak wordt design geassocieerd met het ontwerpen van spullen en gebruiksvoorwerpen. Alhoewel design thinking voor het ontwerpen van producten kan worden ingezet, wordt design thinking tegenwoordig steeds vaker ingezet bij het oplossen van bedrijfsproblemen. Design thinking is namelijk een klantgerichte probleemoplossende benadering die organisaties in staat stelt om op interne en externe veranderingen te reageren (McKinsey &Company, 2023).

Om te beginnen “Wat is design thinking?” Design thinking is een methode die vaak word toegepast binnen design processen waarbij de eindgebruiker centraal staat. De methode bestaat uit vijf hoofdfasen: Empatize, Define, Ideate, Prototype en Test. Elke fase heeft een eigen doel. Zo wordt er binnen empatize zoveel mogelijk informatie verzameld over de eindgebruiker en haar belevingswereld, vervolgens wordt er binnen define aan de hand van inzichten een (nieuwe) probleemstelling gedefinieerd. De vorming van een passende probleemstelling is cruciaal om uiteindelijk een aansluitende oplossing te creëren. Nadat er een probleemstelling is geformuleerd is het tijd om binnen de ideate fase te brainstormen op passende ideeën. Hiervoor is het gewenst om sessies te organiseren met de eindgebruiker. Hierdoor kunnen er ideeën gegenereerd worden die aansluiten bij de wensen en behoeften van de gebruiker. Op basis hiervan kan er een prototype worden gecreëerd, waarmee de belangrijkste elementen van het idee kunnen worden getest tijdens de test-fase. Met mijn onderzoek heb ik HIPselect geholpen om een jong talent management strategie te vormen met behulp van design thinking. De volgende paragraaf zal meer inzicht geven in hoe ik de methode heb toegepast.

Strategie vorming

Wanneer alle fases van de design thinking methode zijn doorlopen, kunnen de resultaten worden verwerkt tot een strategie. Voor het schrijven van een strategie is het belangrijk om de missie en visie van de organisatie goed in kaart te hebben. Voordat de strategie wordt vormgegeven is het ook belangrijk dat de zwakke en sterke kanten van de organisatie zijn gemeten. Aan de hand hiervan kunnen er doelstellingen en KPI’S worden opgesteld. De doelstellingen en KPI’S dienen aan te sluiten op het kernprobleem, welke is gedefinieerd binnen de define fase. Vervolgens kunnen er hoofdstrategieën worden geformuleerd. Binnen de ideate fase zijn er ideeën naar voren gekomen. De meest succesvolle ideeën die verwerkt zijn tot een prototype en zijn getest. Kunnen gerelateerd worden aan de hoofdstrategieën. Op basis hiervan kunnen er vervolgens actieplannen worden opgesteld. Zoals bij elke strategie is het van belang dat er ook een tool binnen de strategie wordt geïmplementeerd die de monitoring en evaluatie van de strategie waarborgt. Een volledig uitgeschreven strategie kan er per organisatie verschillend uit kan zien en daardoor ook meer of minder onderdelen bevatten. Dit is slechts een voorbeeld en kan dan ook worden aangepast op persoonlijke voorkeuren.

De waarde van design thinking bij strategie vorming

De waarde van het toepassen van design thinking als methode voor strategie vorming ligt in de gebruikersgerichte aanpak. Hierdoor kunnen er strategieën worden ontwikkeld die nauw aansluiten bij de wensen en behoeften van de eindgebruiker. Daarnaast helpt de methode om dieper onderliggende uitdagingen naar het oppervlak te brengen. Hierdoor word er gehoor gegeven aan het kernprobleem. Door een oplossing te bieden voor de uitdagingen van de eindgebruiker zal er automatische meer draagvlak zijn tijdens eventuele implementaties.